Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών

  Ιωάννης Πολυμέρου Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο ‘ΜΗΤΕΡΑ’ Αφροδίτη Τζίφα Η πνευμονική υπέρταση αποτελεί μια όχι πλήρως κατανοητή παθολογική οντότητα με πολυάριθμες αιτιολογίες. Ορίζεται ως η πα-ρουσία αυξημένης μέσης αρτηριακής πίεσης η-ρεμίας, της πνευμονικής αρτηρίας (mPAP) σε επίπεδο ≥ 20 mmHg και πνευμονικών αντι-στάσεων PVR≥3 Wood units, μετρημένα με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό1. Μια από τις πιο εκτενώς περιγεγραμμένες και μελετημένες μορφές της είναι αυτή που σχετίζε-ται με[…]

Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ)

  Ευγενία Τσαγκαλίδου Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου Θεοδώρα Μπάμπαλη Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γιάννης Γουδέβενος Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Αφροδίτη Τζίφα Παίδων Μητέρα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων (ΣΚΕ) α-ποτελούν μια χρόνια νόσο και η κατάλληλη παρακολούθηση στα χέρια ειδικών αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ενός καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος αναγνωρίζοντας τις ειδικές και υψηλής ποικιλομορφίας επιπλοκές έγκαιρα. Όλοι οι ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες[…]