Ανάλυση Υποομάδων με Ειδική Αναφορά στη Δράση των Νέων απο του Στόματος Αντιπηκτικών στην Κολπική Μαρμαρυγή

Καρδιολογική Κλινική ΠΠΓΝ Ιωαννίνων, A’ Καρδιολογική Κλινική Θεραπευτηρίου Υγεία, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατευθυντήριες οδηγίες της ESC 2020 για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (ΣΚΕ)

  Ευγενία Τσαγκαλίδου Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου Θεοδώρα Μπάμπαλη Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γιάννης Γουδέβενος Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Αφροδίτη Τζίφα Παίδων Μητέρα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων (ΣΚΕ) α-ποτελούν μια χρόνια νόσο και η κατάλληλη παρακολούθηση στα χέρια ειδικών αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ενός καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος αναγνωρίζοντας τις ειδικές και υψηλής ποικιλομορφίας επιπλοκές έγκαιρα. Όλοι οι ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες[…]