Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο: Ένας Ξεχωριστός Φαινότυπος με Γενετική Ετερογένεια; Νεώτερα Δεδομένα

  Το Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο της Αριστερής Κοιλίας (ΜΣΜΑΚ) έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η διάγνωσή του, που ετίθετο σε πολύ περιορισμένη βάση, ξέφυγε από τα στενά όρια της παθολογοανατομικής μελέτης και αναγνωρίσθηκε ευρέως ως μυοκαρδιοπάθεια.1,2 Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός πρόσφατων δημοσιεύσεων αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς αυτόν τον εντυπωσιακό φαινότυπο.3 To ΜΣΜΑΚ αποτελεί μία ανατομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται[…]

Αγγειοπλαστική σε Νόσο Στελέχους. Που Βρισκόμαστε;

Στο παρελθόν, η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας ήταν η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass) διότι υπήρχε σημαντικά μικρότερη θνησιμότητα σε σχέση με τη συντηρητική – φαρμακευτική αντιμετώπιση. Τα τελευταία χρόνια, η αγγειοπλαστική του στελέχους έχει αναβαθμιστεί καθώς παρουσιάζει συγκρίσιμα αποτελέσματα με το by-pass με βάση τα στοιχεία πολυετών αναλύσεων.