Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο: Ένας Ξεχωριστός Φαινότυπος με Γενετική Ετερογένεια; Νεώτερα Δεδομένα

  Το Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο της Αριστερής Κοιλίας (ΜΣΜΑΚ) έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η διάγνωσή του, που ετίθετο σε πολύ περιορισμένη βάση, ξέφυγε από τα στενά όρια της παθολογοανατομικής μελέτης και αναγνωρίσθηκε ευρέως ως μυοκαρδιοπάθεια.1,2 Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός πρόσφατων δημοσιεύσεων αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς αυτόν τον εντυπωσιακό φαινότυπο.3 To ΜΣΜΑΚ αποτελεί μία ανατομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται[…]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

  Η κολπική λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) αποτελεί μια μορφή λειτουργικής ΑΜΒ, η οποία δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία και αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, αλλά σε αναδιαμόρφωση και διάταση του αριστερού κόλπου λόγω χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής. Η διάταση του μιτροειδικού δακτυλίου θεωρείται ως ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός, όμως φαίνεται ότι και οι γλωχίνες, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο υποβαλβιδικό μηχανισμό, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικής ΑΜΒ. Υπάρχουν αρκετές διαφορές[…]