Συγκριτική Μελέτη Ποιότητας Ζωής Ασθενών που Λαμβάνουν Ανταγωνιστές Βιταμίνης Κ και Νεότερα από του Στόματος Αντιπηκτικά

  H καθιερωμένη αντιπηκτική θεραπεία τα τελευταία 50 χρόνια για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είναι οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (VKA). Η βαρφαρίνη είναι ο κύριος εκπρόσωπος τους, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως ασενοκουμαρόλη. Βέβαια η θεραπεία με VKA ενέχει σίγουρα και περιορισμούς κατά τη θεραπεία. Αυτοί λοιπόν οι περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την υποχρησιμοποίηση του φαρμάκου, τον ανεπαρκή έλεγχο του INR και[…]

Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στη μελέτη και ανάπτυξη διαφόρων αναίμακτων δεικτών με στόχο τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με καρδιακή νόσο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ). Αν εξαιρέσουμε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) λίγοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη για την διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Ο κατακερματισμός του QRS (fQRS) φαίνεται να μην έχει προγνωστική[…]