Νικόλαος Πατσουράκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  • Γεννήθηκε το 1971 στον Πειραιά
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC), του EAPCI και του ACCA.
  • Μετεκπαίδευση  στην Επεμβατική Καρδιολογία
  • Εξειδίκευση στην Εντατικολογία.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διαχείριση κρίσεων υγείας-Ιατρική των καταστροφών.
  • Συμμετοχή σε 37 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
  • Από το 2007 έως σήμερα υπηρετεί το ΕΣΥ και συγκεκριμένα στο Καρδιολογικό τμήμα του Τζανείου Νοσοκομείου όπου και έχει εξελιχθεί από έτους στο βαθμό του Διευθυντή.