Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να δοθούν 20 υποτροφίες για το 2020. Συγκεκριμένα  5 υποτροφίες εξωτερικού και 10 υποτροφίες εσωτερικού διάρκειας 12 μηνών σε Νέους Έλληνες Καρδιολόγους έως 40 ετών και 5 υποτροφίες βραχείας διάρκειας (1-3 μηνών) σε Έλληνες Καρδιολόγους ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Αναλυτικά:

 

 Α. Πέντε (5) υποτροφίες εξωτερικού  στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Μυοκαρδιοπαθειών (με έμφαση στη Γενετική)
2. Καρδιαγγειακή απεικόνιση (MRI-CT)
3. Ηλεκτροφυσιολογία (κατάλυση κοιλιακών ταχυκαρδιών, συσκευές σύγκλεισης αριστερού κολπικού ωτίου)
4. Προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια: Μεταμόσχευση καρδιάς, συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας  (LVAD, BiVAD, ECMO)
5. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: Κατευθυνόμενη θρομβεκτομή
6. Αθλητική καρδιολογία
7. Εξειδικευμένη και επεμβατική ηχοκαρδιογραφία (το υπερηχοκαρδιογράφημα μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (echo navigation) και για τον  ρόλο του στο 3D printing

 

Β. Δέκα (10) υποτροφίες εσωτερικού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.      Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2.      Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3.      Τίτλος Ειδικότητας
4.      Πιστοποιητικό Γεννήσεως
5.      Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
6.      Βιογραφικό Σημείωμα
7.      Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
8.      Εκκαθαριστικό για το έτος 2018 ή 2019
9.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό

 

Γ. Πέντε (5) υποτροφίες βραχείας διάρκειας
Πέντε (5) υποτροφίες βραχείας διάρκειας
1-3 μηνών για το έτος 2020 σε Ιδιώτες Καρδιολόγους ή Καρδιολόγους του Δημοσίου Φορέα που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν για βραχύ διάστημα (1-3 μήνες) σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2. Τίτλος Ειδικότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας


               Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ ([email protected])

               Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 31/05/2019

 

Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:


  • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
  • Ηλικία κάτω των 40 ετών
  • Μέλη της ΕΚΕ
  • Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
  • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
  • Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου

 

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ.

Κατά της διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

 

Υπότροφοι ΕΚΕ 2013-2019