41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 22-24 Οκτωβρίου 2020.

 

Παλαιότερα Συνέδρια

40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

38ο Πανελλήνιο Επετειακό Καρδιολογικό Συνέδριο