Η  ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00.

Ενότητες Συνεδρίου