Κωνσταντίνος Χ. Παπαδόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

         Παρούσα θέση
 • Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΄΄Κοργιαλένειο-Μπενάκειο΄΄, Ε.Ε.Σ. Υπεύθυνος του Ηχωκαρδιογραφικού Εργαστηρίου και του Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας
 • Πρόεδρος (Co-Chair) της Ευρωπαϊκής επιτροπής εξετάσεων για το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (EACVI TOE Certification committee)
 • Μέλος της επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την αναγνώριση χρόνου μετεκπαίδευσης στους Υπερήχους
            Ιατρική Προυπηρεσία / Κλινική Εμπειρία
 • Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΄΄Κοργιαλένειο-Μπενάκειο΄΄, Ε.Ε.Σ. (2011 – Σήμερα)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Department of University Hospital of Leuven, Belgium (2013-14)
 • Επικουρικός Επιμελητής Καρδιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄΄Αττικόν΄΄(2009 – 2010)
 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄΄Αττικόν΄΄ (2005 -2009)
 • Επιστημονικός συνεργάτης, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2005)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Γ.Ν.Ν. Πατησίων (2002-2004)
 • Οπλίτης Ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α. (2002) και Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λήμνου (2001)
 • Υπηρεσία Υπαίθρου: Καρδιολογική Κλινική ΓΝΝ Χαλκίδας (2000-2001)
          Διπλώματα / Σπουδές
 • Διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ 2008, Βαθμός: Άριστα
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοιατρική Έρευνα. ΕΚΠΑ 2006 Βαθμός: Άριστα
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ε.Α.Π. 2020-
 • Φοίτηση στην Ιατρική Αθηνών 1993-99
 • Ευρωπαϊκό δίπλωμα διενέργειας Διαθωρακικού (2009-2023) και Διοισοφάγειου Ηχωκαρδιογραφήματος (2012-2022)
 • Δίπλωμα εξειδίκευσης στην Μαγνητική τομογραφία καρδιάς, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΄΄Leuven΄΄ 2014
 • Ευρωπαϊκό δίπλωμα / πιστοποίηση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, 2017
 • Δίπλωμα εξειδίκευσης στις Νεότερες Ηχωκαρδιογραφικές Τεχνικές, 2012
 • Δίπλωμα εκπαίδευσης της καλής κλινικής ιατρικής (GCP Training) 2018
          Επιστημονική δραστηριότητα
 • Συγγραφή 4 ιατρικών βιβλίων ως κύριος συγγραφέας
 • ΄΄Διαδικτυακό Βιβλίο Ηχωκαρδιογραφίας΄΄ 2022
(link: https://www.hcs.gr/books/diadiktyako-vivlio-ixokardiografias/)
 • ΄΄Καρδιαγγειακή Απεικόνιση΄΄, Έκδοση 2019
 • ΄΄Κλινική Ηχωκαρδιολογία΄΄, Έκδοση 2013
 • ΄΄Ηχωκαρδιογραφία Τριών Διαστάσεων΄΄, Έκδοση 2011
 • Συμμετοχή με συγγραφή 10 κεφαλαίων σε αντίστοιχα ιατρικά βιβλία
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα  ιατρικά περιοδικά (Ξενόγλωσσα αξιολογημένα: 45, Ελληνικά: 38)
 • Συμμετοχή ως ΄΄Reviewer΄΄ σε ιατρικά περιοδικά (ενδεικτικά, JACC, JACC CVI, JACC case report, BMJ, European Journal of CVI / Heart Failure, Hellenic Journal of Cardiology, Frontiers in Cardiology)
 • Ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια: >150
 • Κλινικός Ερευνητής σε 10 πολυκεντρικές μελέτες
           Εκπαιδευτική δραστηριότητα
 • Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος στο εργαστήριο ηχωκαρδιογραφίας του νοσοκομείου Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
 • Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΚΕ στον τομέα της ηχωκαρδιογραφίας την περίοδο 2020-2022 (Οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και των ετήσιων σεμιναρίων της ΟΕΗ)
 • Οργανωτής των 1-6ου Σεμιναρίου Εξειδικευμένων Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών
 • Οργανωτής του 1ου- 3ου Σεμιναρίου Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας (Stress Echo)
 • Οργανωτής της ημερίδας ΄΄ Ηχωκαρδιογράφημα στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο΄΄ 4.2022
 • Οργανωτής της διημερίδας ΄΄ Καρδιολογικά Cases’’, Ύδρα 5.2022
 • Οργανωτής της Ημερίδας: ΄΄Παράγοντες κινδύνου – Διάλογος με τους ειδικούς΄΄ 4.2021
 • Ομιλίες / Διαλέξεις / Προεδρίες σε Συνέδρια / Σεμινάρια >300
          Οργανωτική / Διοικητική εμπειρία
 • Οργάνωση και λειτουργία του ηχωκαρδιογραφικού εργαστήριου του ΝΕ.Ε.Σ.
Στο εργαστήριο διενεργούνται όλες οι σύγχρονες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές με τον ετήσιο αριθμό των διενεργούμενων μελετών ξεπερνά τις 10000 από τις οποίες οι 7000 αφορούν διαθωρακικές μελέτες, οι 2500, stress echo και οι 500, διοισοφάγειες τριδιάστατες μελέτες. Εκπαιδεύονται  ειδικευόμενοι καρδιολόγοι, μετεκπαιδευόμενοι καρδιολόγοι στις νεότερες / εξειδικευμένες τεχνικές καθώς και υπότροφοι από την Ελληνική και Ευρωπαική καρδιολογική εταιρεία. Το εργαστήριο είναι πανελλαδικό εκπαιδευτικό κέντρο για τις νεότερες / εξειδικευμένες τεχνικές και Ευρωπαϊκά πιστοποιημένο (έως το 2027), στο ανώτατο επίπεδο, για τη διενέργεια όλων των ειδών ηχωκαρδιογραφικών μελετών. Πέραν του κλινικού έργου, το εργαστήριο επιδεικνύει αυξημένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα με οργάνωση σεμιναρίων και παρουσία σε  συνέδρια-σεμινάρια εντός και εκτός Ελλάδας Οργάνωση και λειτουργία του ιατρείου καρδιακής ανεπάρκειας του ΝΕ.Ε.Σ  Στο ιατρείο παρακολουθούνται περίπου 450 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κάθε χρόνο με πλήρη πρόσβαση σε όλο το εύρος των εξετάσεων και θεραπειών που αφορούν το σύνδρομο και διασύνδεση με τα μέλη της υπόλοιπης διεπιστημονικής ομάδας για την καλύτερη ολιστική αντιμετώπιση. Πέραν του κλινικού, υπάρχει επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο με τη συγγραφή εκπαιδευτικού εγχειριδίου, τη διενέργεια / ολοκλήρωση  πολυκεντρικών  μελετών, προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης σε νέα φάρμακα και τη συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια
 • Οργάνωση 11 σεμιναρίων / συνεδρίων
 • Πρόεδρος (Co-Chair) της Ευρωπαϊκής επιτροπής εξετάσεων για το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (EACVI TOE Certification committee, 2020-2024)
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2020-2022 (Αντιπρόεδρος 2018-2020)
 • Πρόεδρος / Συνιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΕΛ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Ν) 2019-2023
 • Πρόεδρος της επιστημονικής ένωσης: ‘Κλινικής καρδιολογίας’ του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (2021-2023)
 • Μέλος της επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την αναγνώριση χρόνου μετεκπαίδευσης στους Υπερήχους
 • Mέλος της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τη διενέργεια των εξετάσεων στο διαθωρακικό και το διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα (EACVI Committee member 2016-2020)
 • Εκλεγμένο μέλος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 2011-2023
 • Υπεύθυνος της Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής για την καρδιακή απεικόνιση και την καρδιακή ανεπάρκεια
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαικής (professional member) Καρδιολογικής Εταιρίας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιακής Απεικόνισης (EACVI) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας.