Αλέξανδρος Στεφανίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καρδιολόγος, Διευθυντής, Α’ Καρδιολογικού τμήματος, Γ.Ν.Νίκαιας

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (1986-1992)
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

 • Ειδικότητα Καρδιολογίας, στην Καρδιολογική κλινική του Τζανείου Νοσοκομείου (1996-2002)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Ηχοκαρδιογραφικό Τμήμα του Νοσοκομείου Hammersmith (1/2002-8/2003)
 • Επιμελητής Καρδιολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν (9/2003-7/2004)
 • Απονομή τίτλου Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος 2006)
 • Από τις 7/2004 έως σήμερα υπηρετώ το ΕΣΥ και συγκεκριμένα στο Α’ Καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Νίκαιας όπου και έχω εξελιχθεί από 3ετίας στο βαθμό του Διευθυντή.
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα του Ηχoκαρδιογραφικού Εργαστηρίου του Α’ Καρδιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Νίκαιας (κέντρο μετεκπαίδευσης σύγχρονων τεχνικών υπερήχων καρδιάς)
 • Κάτοχος Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ηχοκαρδιογραφίας ενηλίκων (Διαθωρακικό-2004 και Διοισοφάγειο-2006)
 • Επεμβατικός καρδιολόγος (2012 έως σήμερα)
 • 2012 Απονομή τίτλου FESC
 • Εκλογή (δις) στο Διοικητικό συμβούλιο της EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging) για τα έτη 2012-16
 • Πρόεδρος του τομέα πιστοποίησης Ηχοκαρδιογραφίας της EACVI για τα έτη 2012-16
 • Πρόεδρος της επιτροπής πιστοποίησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Διοισοφαγείου Ηχοκαρδιογραφίας της EACVI κατά την τελευταία τετραετία 2017-2020
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ηχοκαρδιολογίας της ΕΚΕ για τη διετία 2018-20
 • Πρόεδρος από το 2019 μέχρι σήμερα στο τμήμα Ποιότητας (Quality Section) του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης (Council on Standards of Education and Accreditation) της Ευρωπαϊκής εταιρείας Καρδιολογίας.


 Οι δημοσιεύσεις μου (εξ’ αυτών 35 σε έγκριτα διεθνή περιοδικά) είναι εστιασμένες ως επί το πλείστον στη θεματολογία της εκπαίδευσης, ποιότητας και πιστοποίησης της ηχοκαρδιογραφίας. Αρκετά σημαντικός αριθμός εξ’ αυτών αφορούν υποδείξεις (recommendations) υπό την αιγίδα της EACVI.

 Έχω επιβλέψει τη διαδικασία πιστοποίησης τουλάχιστον 100 συναδέλφων (κυρίως  ειδικευόμενων) για τα Ευρωπαϊκά διπλώματα ηχοκαρδιογραφίας ενηλίκων. Επίσης έχει εκπαιδευτεί και πιστοποίηθεί υπό την επίβλεψή μου ένας αντίστοιχος αριθμός καρδιολόγων που έλαβαν την άδεια για τη διενέργεια νέων τεχνικών ηχοκαρδιογραφίας.

Λατρεύω την άρρητη γλώσσα της μουσικής, αναζητώντας συγγένειες με την καρδιά και την ευρύτερη κοσμική αρμονία και ‘ταλαιπωρώ’ ένα Γερμανικό πιάνο με ιδιαίτερη προτίμηση στο έργο του Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ.