Εφαρμογή KardiaHF

Με την παρούσα εφαρμογή η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί στην αυτό-παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου του, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του. Δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ασθενής επικεντρώνεται στην παρακολούθηση βασικών ζωτικών σημείων, συμπτωμάτων και δραστηριότητας.   Το πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή των[…]

Πλοήγηση άρθρων