Εν μέσω πανδημίας, με τις καρδιαγγειακές παθήσεις να αποτελούν κύρια αιτία θνητότητας και νοσηρότητας σε όλο τον Κόσμο, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2022 αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες, ώστε να διατηρηθούν ο πλανήτης και οι άνθρωποι υγιείς.
Συγκεκριμένα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περισσότερο από 13 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια που μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό περιλαμβάνει την κλιματική κρίση, που είναι μια μεγάλη απειλή για την ανθρώπινη υγεία.
Πάνω από το 90% των ανθρώπων αναπνέουν ανθυγιεινό αέρα που προκύπτει από την καύση ορυκτών καυσίμων, τα οποία επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστημα και συντελούν στην ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση του κλίματος και της υγείας.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η μόλυνση της γης και του αέρα και η λειψυδρία, εκτοπίζουν τους ανθρώπους και επηρεάζουν την υγεία τους. Η ρύπανση και τα πλαστικά βρίσκονται στον πυθμένα των βαθύτερων ωκεανών μας και έχουν εισβάλλει στην τροφική μας αλυσίδα.
Η παραγωγή επεξεργασμένων, ανθυγιεινών τροφίμων και ποτών προκαλούν κατακόρυφη αύξηση της παχυσαρκίας, αυξάνοντας και τις καρδιακές παθήσεις.
Ενώ η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη θεραπευτική δύναμη της επιστήμης, ανέδειξε επίσης και τις ανισότητες στον κόσμο μας.
Η πανδημία έχει αποκαλύψει αδυναμίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων κοινωνιών, που θα είναι αφοσιωμένες στην επίτευξη υγείας για όλους-παντού, τώρα και για τις μελλοντικές γενιές.
Αναμφισβήτητα όλα τα παραπάνω μας κρούουν των κώδωνα του κινδύνου να αφυπνιστούμε και να δράσουμε.
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, καλεί σε αφύπνιση τόσο την Πολιτεία όσο και τους πολίτες.
Χρειάζονται ρηξικέλευθες αποφάσεις ώστε να διακοπεί ο κύκλος των καταστροφικών επιλογών του παρελθόντος καθώς και διαρκής και στοχευμένη ενημέρωση και παροχή κινήτρων στα άτομα, για να κάνουν υγιείς επιλογές και να αλλάξουν ευρύτερα τον τρόπο ζωής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΕ με συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν την πρόληψη υγείας και την ευαισθητοποίηση του κοινού πραγματοποιεί σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, ευαισθητοποιεί τους πολίτες για προαθλητικό έλεγχο, διενεργεί, δωρεάν καρδιολογικούς ελέγχους, προωθεί την εφαρμογή app για υπολογισμό καρδιαγγειακού κινδύνου με το ελληνικό SCORE, που δημιούργησε η ΕΚΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, καθείς και ψηφιακές εφαρμογές (KARDIAHF, ThessHF) για την Καρδιακή Ανεπάρκεια κ.ά.
Ταυτόχρονα δίνει έμφαση και στις μικρές ηλικίες, για να γίνουν οι μαθητές οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Σχολείων για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς κάθε χρόνο.
Τέλος -με κάθε ευκαιρία- λειτουργεί γνωμοδοτικά στην Πολιτεία για κρίσιμα θέματα πολιτικής Υγείας και για τη δημιουργία των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών πρωτοκόλλων.