Με την παρούσα εφαρμογή η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί στην αυτό-παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου του, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του. Δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ασθενής επικεντρώνεται στην παρακολούθηση βασικών ζωτικών σημείων, συμπτωμάτων και δραστηριότητας.

 

Το πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή των στοιχείων προφίλ του ασθενούς.

 

Έπειτα, ο ασθενής έχει δύο δυνατότητες: την ημερήσια καταγραφή και τη μηνιαία. Μπορεί επομένως με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθεί την πορεία της υγείας του.

 

Σε καθημερινή βάση θα προσθέτει στοιχεία της αρτηριακής του πίεσης, του σωματικού του βάρους, της καρδιακής συχνότητας και θα επιλέγει τον τύπο των συμπτωμάτων που δύναται ή μη να εμφανίζει.

 

Θα υπάρχει ερώτηση για υπενθύμιση της λήψης της φαρμακευτικής του αγωγής καθώς και καταγραφή της αιτίας μη σωστής λήψης αυτής, ώστε να εκπαιδεύεται στην σημαντικότητα της συμμόρφωσης στη θεραπεία.

 

Σε κάθε μη φυσιολογική αναφορά είτε σε σύμπτωμα είτε σε μέτρηση θα εμφανίζεται μήνυμα προτροπής για επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό του. Επίσης επιμορφωτικό υλικό για την καρδιακή ανεπάρκεια θα διατίθεται μέσω της εφαρμογής.

Όλα τα δεδομένα σώζονται στη συσκευή του ασθενούς και μόνο, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να τα διαχειριστεί. Μόνο αν ο ίδιος το επιθυμεί μπορεί να τα μοιραστεί ως μια αναφορά σε μορφή PDF με τον ιατρό του.

 

Μπορείτε να το βρείτε βρείτε είτε ανοίγοντας το Google Play από το android κινητό σας  και ψάχνοντας “KardiaHF”, είτε πατώντας εδώ

Οδηγός Χρήσης KardiaHF 

 

KardiaHF Terms and Policy  

Οδηγίες