Διαχωρισμός των Στεφανιαίων Αγγείων και Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου κατά την Εγκυμοσύνη

Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Βέροιας Α’ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη