Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Βέροιας Α’ Καρδιολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη

PDF