Κατάλυση Τυπικού Ισθμοεξαρτώμενου Κολπικού Πτερυγισμού με τη Χρήση Καθετήρα 8 mm με mini Ηλεκτρόδια – Πρώτη Ελληνική Εμπειρία

  Η κατάλυση με καθετήρα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον τυπικό ισθμοεξαρτώμενο κολπικό πτερυγισμό (ΚΠ). Κατά τη συνήθη κλινική πρακτική η επέμβαση κατάλυσης γίνεται με τη χρήση καθετήρων είτε μεγάλου άκρου, συνήθως 8 mm, είτε ψυχόμενου άκρου καθώς έχει φανεί πως έτσι ελαττώνεται η διάρκεια της επέμβασης και αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά με τη χρήση καθετήρων 4mm.1 Ένας από τους περιορισμούς της χρήσης καθετήρων μεγάλου άκρου είναι η[…]