Η κατάλυση με καθετήρα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον τυπικό ισθμοεξαρτώμενο κολπικό πτερυγισμό (ΚΠ). Κατά τη συνήθη κλινική πρακτική η επέμβαση κατάλυσης γίνεται με τη χρήση καθετήρων είτε μεγάλου άκρου, συνήθως 8 mm, είτε ψυχόμενου άκρου καθώς έχει φανεί πως έτσι ελαττώνεται η διάρκεια της επέμβασης και αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά με τη χρήση καθετήρων 4mm.1 Ένας από τους περιορισμούς της χρήσης καθετήρων μεγάλου άκρου είναι η μειωμένη ανάλυση των καταγραφόμενων ηλεκτρογραμμάτων στο άπω άκρο.2 Στην αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού αποσκοπεί η ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας στο σχεδιασμό καθετήρων μεγάλου άκρου, η οποία συμπεριέλαβε την τοποθέτηση mini ηλεκτροδίων πολύ κοντά στο άπω άκρο.

PDF