Ανάλυση Υποομάδων με Ειδική Αναφορά στη Δράση των Νέων απο του Στόματος Αντιπηκτικών στην Κολπική Μαρμαρυγή

Καρδιολογική Κλινική ΠΠΓΝ Ιωαννίνων, A’ Καρδιολογική Κλινική Θεραπευτηρίου Υγεία, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαχείριση Αντιθρομβωτικής Αγωγής κατά την Εμφύτευση Βηματοδοτικών Συσκευών

  Στη χώρα μας το 2015 έγιναν 8.000 εμφυτεύσεις βηματοδοτών, 1.080 αυτόματων απινιδωτών και 600 αμφικοιλιακών βηματοδοτών. Ταυτόχρονα ένας σημαντικός αριθμός ασθενών λαμβάνει από του στόματος αντιπηκτικά για κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), μηχανικές βαλβίδες, θρομβοεμβολική νόσο ή αντιαιμοπεταλιακά (μόνο ασπιρίνη ή σε συνδυασμό με ανταγωνιστές των υποδοχέων P2Y12) για πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Συνέπεια αυτών είναι ένα ποσοστό βηματοδοτικών εμφυτεύσεων, στη κλινικής μας που κυμαίνεται περίπου στο 65%, να γίνεται σε ασθενείς[…]

Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση

  Ο δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Ι είναι συχνό φαινόμενο σε νεαρά άτομα ιδίως κατά την διάρκεια του ύπνου. Αντίθετα ο επιπολασμός του πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού (KKA) κυμαίνεται από 0,02% έως 0.04%. Η επίπτωση αυξάνει με την ηλικία (ιδίως >70 έτη) με μια μικρή αύξηση να παρατηρείται στην εμβρυική και πρόωρη παιδική ηλικία λόγω της συγγενούς μορφής πλήρους ΚΚΑ. Ο επίκτητος ΚΚΑ είναι συνήθως αποτέλεσμα διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που[…]

Γυναίκα με Συχνές Έκτοπες Κοιλιακές Συστολές

  Βασίλειος Μπέλλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Ξενοφώντας Μάκος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Ιωάννης Γουδέβενος Α’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Περίληψη Οι μη συχνές έκτοπες κοιλιακές συστολές (ΕΚΣ), ζεύγη και τριπλέτες, που δε συνδυάζονται με σημεία υποκείμενης δομικής καρδιοπάθειας ή συνδρόμων κληρονομικών αρρυθμιών σε ασυμπτωματικούς ασθενείς θα πρέπει να θεωρούνται φυσιολογική παραλλαγή. Όταν όμως οι ΕΚΣ είναι[…]

Επώδυνος αποκλεισμός του αριστερού σκέλους του δεματίου του His: ένα σύνδρομο με ιδιαίτερη κλινική σημασία

Η αξιολόγηση των γραμμών «Β» μέσω της υπερηχογραφίας πνεύμονα αποτελεί σήμερα σημαντικό κλινικό εργαλείο για τον καρδιολόγο. Σε ασθενείς με πνευμονική συμφόρηση, οι γραμμές «Β» μπορούν να εμφανιστούν ως διάχυτες, πολλαπλές, αμφοτερόπλευρες γραμμές «δίκην ουράς κομήτη» και μπορούν γρήγορα και εύκολα να ανιχνευθούν με τη χρήση του ηχοβολέα διαμέσου των μεσοπλεύριων διαστημάτων του θώρακα. Η ενσωμάτωση της υπερηχογραφίας πνεύμονα και ειδικότερα της αξιολόγησης της παρουσίας των γραμμών «Β» στην ολιστική[…]

Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης

  Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρης Μπεχλιούλης Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ελισάβετ Φλώρου Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σοφία Πλακούτση Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτριος Σφαιρόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σκεύος Σιδερής Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Περίληψη Εισαγωγή-Σκοπός: Η βηματοδότηση χωρίς καλώδια αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο βηματοδότησης που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο[…]

Ενδείξεις Τοποθέτησης Εμφυτεύσιμων Καρδιομετατροπέων-Απινιδιστών: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές

  Δημήτριος Σφαιρόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άγγελος Αρσενίου Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρης Μπεχλιούλης Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περίληψη H τεχνολογία που αφορά τους εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδιστές (Implantable Cardioverter-Defibrillators / ICDs) συνεχώς εξελίσσεται, όπως και οι κλινικές ενδείξεις τοποθέτησής τους. Παρά τις σύγχρονες ενδείξεις τοποθέτησης με βάση τις αρχές της αποδεικτικής ιατρικής,[…]