Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρης Μπεχλιούλης
Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελισάβετ Φλώρου
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σοφία Πλακούτση
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημήτριος Σφαιρόπουλος
Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκεύος Σιδερής
Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Περίληψη

Εισαγωγή-Σκοπός: Η βηματοδότηση χωρίς καλώδια αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο βηματοδότησης που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτή η μελέτη παρατήρησης αντιπροσωπεύει ένα απλό μητρώο βηματοδοτικών συστημάτων χωρίς καλώδια τα οποία εμφυτεύθηκαν στο τριτοβάθμιο βηματοδοτικό κέντρο αναφοράς της Βορειοδυτικής Ελλάδας από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2019 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Μέθοδοι: Η μελέτη περιέλαβε ασθενείς από την απομονωμένη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο κέντρο μας προς τοποθέτηση βηματοδότη χωρίς καλώδια. Τα κλινικά και περιεπεμβατικά δεδομένα καθώς και τα συμβάντα της μετέπειτα παρακολούθησης καταγράφηκαν προσεκτικά.

Αποτελέσματα: Εννιά ασθενείς (μέση ηλικία: 75 έτη, 6 άνδρες) συμπεριελήφθησαν στην μελέτη και παρακολουθήθηκαν για μια διάμεση περίοδο 16 μηνών. Η συνηθέστερη ένδειξη τοποθέτησης βηματοδότη χωρίς καλώδια ήταν ο αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης (n=7) ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς (n=2) η ένδειξη ήταν η προβληματική φλεβική πρόσβαση καθώς και οι συνυπάρχουσες συννοσηρότητες. Η πλειονότητα των ασθενών της αναφερόμενης σειράς (6/9) είχε φλεβοκομβική δραστηριότητα ενώ 3 ασθενείς είχαν βραδεία κολπική μαρμαρυγή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης πέντε ασθενείς απεβίωσαν. Ειδικότερα, δύο ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπέστησαν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, δύο ασθενείς απεβίωσαν εξαιτίας πνευμονίας, και ένας ασθενής εξαιτίας μεταστατικού καρκίνου. Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης δεν προέκυψε κανένας θάνατος σχετιζόμενος με την εμφυτεύσιμη συσκευή.

Συμπεράσματα: Τα δεδομένα που παραθέτουμε υποδεικνύουν ότι σε ασθενείς με πολλαπλές συννοσηρότητες η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας περιορίζεται εξαιτίας της αυξημένης θνητότητας. Πράγματι, δεδομένου του αυξημένου κόστους των βηματοδοτών χωρίς καλώδια, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν καλά καθορισμένα κριτήρια επιλογής, ειδικά στις χώρες μετρίου/χαμηλού οικονομικού επιπέδου.

PDF