Β-Αποκλειστές με Αγγειοδιασταλτική Δράση: Μια Διαφορετική Κατηγορία Αντιυπερτασικών Φαρμάκων;

  Οι β-αποκλειστές έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 40 χρόνια στην θεραπεία της υπέρτασης. Η αρχική αποδοχή τους ως κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων πρώτης γραμμής, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, βασίστηκε κυρίως στα εξαιρετικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σύγκριση, με τα άλλα διαθέσιμα αντιυπερτασικά φάρμακα εκείνης της εποχής, ή με εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χρήση των φαρμάκων αυτών ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αρτηριακή υπέρταση,[…]

Κανόνες και Σφάλματα στον Σχεδιασμό Συνδυασμένης Αντιυπερτασικής Θεραπείας

  Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) αποτελεί την κύρια αιτία καρδιαγγειακού θανάτου παγκοσμίως καθώς μόνο το 2010, περισσότεροι από 9.000.000 θάνατοι, αποδόθηκαν σε αίτια που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπέρταση.1 Η ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης μειώνει σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα και η χρήση της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής, εξασφαλίζει την άμεση και σημαντική μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες[…]