Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Ορθολογική Χορήγηση των Αναστολέων της PCSK9

  Η proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) είναι μία πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών αφού έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να επιταχύνει την αποικοδόμηση των LDL υποδοχέων ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανακύκλωσής τους στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου και την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.

Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Δυσλιπιδαιμίας σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

  Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια εξελικτική διαδικασία που μπορεί να προσβάλει όλες τις αρτηρίες του ανθρώπινου οργανισμού. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αθηρωματικών πλακών στον έσω χιτώνα των αρτηριών που οδηγούν προοδευτικά σε στένωση του αυλού του αγγείου. Η χρόνια αυτή διαδικασία μπορεί να επιπλακεί από την εμφάνιση οξέων συμβάντων με βασικό παθογενετικό μηχανισμό τη ρήξη ή τη διάβρωση της αθηρωματικής πλάκας με επακόλουθο την εμφάνιση θρόμβωσης και την αιφνίδια,[…]

Νέες Αναδυόμενες Θεραπείες της Δυσλιπιδαιμίας: Εστίαση στην PCSK9

Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, μελέτες έχουν δείξει μια ισχυρή και αιτιολογική συσχέτιση των υψηλών επιπέδων της χοληστερόλης και δη της χοληστερόλης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-χολ) με την ανάπτυξη ΣΝ. Η εισαγωγή των στατινών πριν από περίπου 20 έτη αποτέλεσε μια επανάσταση στο χώρο της προληπτικής καρδιολογίας αφού η χορήγησή τους συνοδεύεται από μεγάλη ελάττωση των καρδιαγγειακών[…]

Πότε Μεγιστοποιείται το Όφελος με τη Λήψη της Υπολιπιδαιμικής Αγωγής;

Η εισαγωγή των στατινών πριν από περίπου 20 έτη αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της φαρμακευτικής προληπτικής παρέμβασης. Από τότε πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες με τη χορήγηση στατινών έδειξαν σταθερό όφελος τόσο σε άτομα υψηλού κινδύνου χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο όσο και σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Μάλιστα όσο μεγαλύτερος ο μελλοντικός κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων τόσο και μεγαλύτερα τα κλινικά οφέλη από την υπολιπιδαιμική παρέμβαση.