Η εισαγωγή των στατινών πριν από περίπου 20 έτη αποτέλεσε μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της φαρμακευτικής προληπτικής παρέμβασης. Από τότε πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες με τη χορήγηση στατινών έδειξαν σταθερό όφελος τόσο σε άτομα υψηλού κινδύνου χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο όσο και σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Μάλιστα όσο μεγαλύτερος ο μελλοντικός κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων τόσο και μεγαλύτερα τα κλινικά οφέλη από την υπολιπιδαιμική παρέμβαση.

PDF