Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, μελέτες έχουν δείξει μια ισχυρή και αιτιολογική συσχέτιση των υψηλών επιπέδων της χοληστερόλης και δη της χοληστερόλης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-χολ) με την ανάπτυξη ΣΝ. Η εισαγωγή των στατινών πριν από περίπου 20 έτη αποτέλεσε μια επανάσταση στο χώρο της προληπτικής καρδιολογίας αφού η χορήγησή τους συνοδεύεται από μεγάλη ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στην πρωτογενή και περισσότερο στη δευτερογενή πρόληψη της ΣΝ.2 Παρόλα τα μεγάλα κλινικά οφέλη από τη χορήγηση των στατινών, σημαντικός αριθμός ασθενών υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου δεν επιτυγχάνει τους στόχους της LDL-χολ, όπως αυτοί περιγράφονται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

PDF