Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας: τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, με τελικό σκοπό την επίτευξη άριστου αποτελέσματος;

Σύμφωνα με τη Euro Heart Survey η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρδιακής βαλβιδοπάθειας.  Η χειρουργική αντικατάσταση  (SAVR)  αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτικής τους βαλβίδας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο επεκτείνεται η ανάγκη για λιγότερο επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, κυρίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, αλλά και σε εκείνους που χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο κίνδυνο. Οι ESC/EACTS  με τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες τους υπογραμμίζουν με[…]

Νόσος Στελέχους στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Η αντιμετώπιση της νόσου του μη προ στατευμένου στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας έχει αλλάξει δραματικά στη σύγχρονη εποχή. Η διαδερμική στεφανιαία επέμβαση αποτελεί πλέον μία αποδεκτή (ή και την πιο κατάλληλη) μέθοδο παρέμβασης, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τόσο την ανατομία των στεφανιαίων αγγείων (έκταση και πολυπλοκότητα νόσου), όσο και την συνολική εκτίμηση του ασθενούς (συν-νοσηρότητες, περιεπεμβατικός κίνδυνος για αορτοστεφανιαία παράκαμψη).