Σύμφωνα με τη Euro Heart Survey η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρδιακής βαλβιδοπάθειας.  Η χειρουργική αντικατάσταση  (SAVR)  αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ασθενών με σοβαρή στένωση της αορτικής τους βαλβίδας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο επεκτείνεται η ανάγκη για λιγότερο επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, κυρίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, αλλά και σε εκείνους που χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο κίνδυνο. Οι ESC/EACTS  με τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες τους υπογραμμίζουν με σαφήνεια το ρόλο που διαδραματίζει η διεπιστημονική ομάδα (Heart Team) σε ότι αφορά την απόφαση για την ενδεδειγμένη  αντιμετώπιση των ασθενών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ESC/EACTS καθορίζουν τις  ενδείξεις για εφαρμογή της διακαθετηριακής εμφύτευσης της αορτικής βαλβίδας (TAVI) σε ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας. Στις αντενδείξεις για εφαρμογή TAVI συμπεριλαμβάνονται χαρακτηριστικά κλινικά, ανατομικά και τεχνικά.   Σκοπός  της ανασκόπησης αυτής είναι να παρουσιάσει αναλυτικά σύμφωνα με τα δεδομένα από πληθώρα μελετών: α) τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου, β) τον τρόπο επιλογής των ασθενών και γ) τις επιπλοκές  της μεθόδου, ώστε να γίνει κατανοητή ιδίως στους νεότερους συναδέλφους η πολυπλοκότητα της μεθόδου.

PDF