Η αντιμετώπιση της νόσου του μη προ στατευμένου στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας έχει αλλάξει δραματικά στη σύγχρονη εποχή. Η διαδερμική στεφανιαία επέμβαση αποτελεί πλέον μία αποδεκτή (ή και την πιο κατάλληλη) μέθοδο παρέμβασης, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τόσο την ανατομία των στεφανιαίων αγγείων (έκταση και πολυπλοκότητα νόσου), όσο και την συνολική εκτίμηση του ασθενούς (συν-νοσηρότητες, περιεπεμβατικός κίνδυνος για αορτοστεφανιαία παράκαμψη).

PDF