Η διασφάλιση της ποιότητας στην υπερηχοκαρδιογραφία προς όφελος των ασθενών

  H υπερηχοκαρδιογραφία είναι η πιο ασφαλής, ταχεία, οικονομική και ευρέως διαθέσιμη απεικονιστική τεχνική που μπορεί να απαντήσει άμεσα σε κλινικά ερωτήματα, να περιορίσει τη διαφοροδιάγνωση ή να θέσει τη διάγνωση, να υποδείξει ή να διευκολύνει τη θεραπεία και να αποτελέσει το βασικό εργαλείο αιμοδυναμικής παρακολούθησης των ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους καρδιολόγους, που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λειτουργούν σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και ποιότητας.

Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού

  Καλλιόπη Κεραμιδά Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν Μαρία Αναστασίου Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν Παναγιώτα Οικονομοπούλου Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν Ιγνάντιος Οικονομίδης Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν Αμάντα Ψυρρή Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική[…]

Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες

Ιωάννης Παρασκευαΐδης Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αργύρης Νταλιάνης Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Φαρμάκης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου & Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν Έλενα Μιχαλοπούλου Καρδιολογική Κλινική Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Πειραιά ‘Μεταξά’ Παναγιώτα Κωστάκου Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ‘Θριάσιο’ Καλλιόπη Κεραμιδά Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν Ευάγγελος Ρεπάσος Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου[…]