Καλλιόπη Κεραμιδά
Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν

Μαρία Αναστασίου
Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν

Παναγιώτα Οικονομοπούλου
Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν

Ιγνάντιος Οικονομίδης
Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν

Αμάντα Ψυρρή
Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν

Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης
Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν

Γεράσιμος Φιλιππάτος
Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν

Περίληψη

Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος 1. To 20-50% των όγκων αυτών εμφανίζει υπερέκφραση του HER2, ενός από τους τέσσερις επιδερμιδικούς υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων2 και έχει πολύ χειρότερη πρόγνωση3. Η τραστουζουμάμπη είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα τόσο στο ενδο-  όσο και στο εξω-κυττάριο τμήμα του HER2 μειώνοντας τη θνητότητα κατά 33% και τις υποτροπές του καρκίνου του μαστού κατά 50%4, 5. Ωστόσο σε αξιοσημείωτο ποσοστό ευθύνεται για την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας και η απόφαση για την ιδανική αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία ογκολόγου – καρδιολόγου και παρακολούθηση σε ειδικό καρδιογκολογικό ιατρείο6. Γυναίκα 45 ετών με καρκίνο μαστού παραπέμφθηκε από τους ογκολόγους στο καρδιο-ογκολογικό ιατρείο  λόγω ασυμπτωματικής μείωσης του κλάσματος εξωθήσεως (LVEF). Η διάγνωση του καρκίνου στον αριστερό μαστό  (στάδιο 1Α), είχε τεθεί πριν 10 μήνες.

PDF