Ιωάννης Παρασκευαΐδης
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Αργύρης Νταλιάνης
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Φαρμάκης
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου & Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν

Έλενα Μιχαλοπούλου
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Πειραιά ‘Μεταξά’

Παναγιώτα Κωστάκου
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ‘Θριάσιο’

Καλλιόπη Κεραμιδά
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν

Ευάγγελος Ρεπάσος
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Αγγελοπούλου
Καρδιολογική Κλινική Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’

Νικόλαος Ζωγράφος
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλέξανδρος Μισεγιαννίδης
Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Η καρδιοτοξικότητα από τη χορήγηση αντινεοπλασματικών θεραπειών, είναι μία όλο και περισσότερο αναγνωρισμένη νοσολογική οντότητα σε ογκολογικούς ασθενείς και μπορεί έγκαιρα να διαγνωσθεί και να αντιμετωπισθεί. Τόσο τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, όσο και η ακτινοθεραπεία σχετίζονται με σημαντικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών από το καρδιαγγειακό (ΚΑ) σύστημα, με συνέπεια το 1/3 των ογκολογικών ασθενών που θεραπεύεται από τη νεοπλασματική νόσο να καταλήγει από αιτίες που αφορούν το ΚΑ. Οι παρούσες οδηγίες προέρχονται από Έλληνες καρδιολόγους εξειδικευμένους στην Καρδιο-Ογκολογία και αφορούν τη διάγνωση, διαστρωμάτωση κινδύνου και θεραπεία της καρδιοτοξικότητας, καθώς επίσης τις προδιαγραφές σύστασης ιατρείου Καρδιο-Ογκολογίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα από την πρώτη συστηματική Πανελλαδική καταγραφή Καρδιο-Ογκολογικών περιστατικών σε ειδικές μονάδες Καρδιο-Ογκολογίας της χώρας μας.

PDF