Εμφύτευση Μόνιμου Διεστιακού Βηματοδοτικού Συστήματος σε Ασθενή με Συμπτωματικό Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό, Παραμένουσα Αριστερή Άνω Κοίλη Φλέβα και Απουσία Δεξιάς Άνω Κοίλης Φλέβας

  Η παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα (ΠΑΑΚΦ) είναι συγγενής ανατομική παραλλαγή που εμφανίζεται στο 0.3% του γενικού πληθυσμού. Συχνά, συνυπάρχει απουσία και της δεξιάς άνω κοίλης φλέβας (ΔΑΚΦ), οπότε ο καθετηριασμός και η εμφύτευση βηματοδοτικού ή απινιδωτικού συστήματος γίνεται πιο δυσχερής. Στην παρούσα περιγραφή αναφέρουμε τις δυσχέρειες και την τεχνική εμφύτευσης βηματοδοτικού συστήματος σε ασθενή που παρουσιάζει και τις δύο παραλλαγές.

Έμφραγμα του δεξιού κόλπου. Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

  Ιωάννης Χαβελές Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Άγις Ηλιάδης Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Παναγιώτα Τσαμαδιά Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Αντώνιος Παπαπαναγιώτου Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Παναγιώτης Σταματάκος Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Δήμητρα Μπενιά Α’ Καρδιολογικό τμήμα και Ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Κωνσταντίνος Κάππος Α’[…]

Τι καινούργιο προκύπτει από τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βηματοδότηση;

Οι πρόσφατα εκδοθείσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη βηματοδότηση επικαιροποιούν τις προηγηθείσες του 2013. Συγκεκριμένα, εκφράζουν νέες θεωρήσεις που αφορούν στη βηματοδότηση του συστήματος αγωγής και μετά τη διακαθετηριακή εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας, όπως και στην περιεπεμβατική διαχείριση των συσκευών διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού. Αναθεωρούν την υπάρχουσα στρατηγική που αφορά την αμφικοιλιακή βηματοδότηση και τέλος, αναδεικνύουν αυτή χωρίς ηλεκτρόδια, όπως και καθορίζουν τη στρατηγική σε ειδικές καταστάσεις.