Οι πρόσφατα εκδοθείσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη βηματοδότηση επικαιροποιούν τις προηγηθείσες του 2013. Συγκεκριμένα, εκφράζουν νέες θεωρήσεις που αφορούν στη βηματοδότηση του συστήματος αγωγής και μετά τη διακαθετηριακή εμφύτευση της αορτικής βαλβίδας, όπως και στην περιεπεμβατική διαχείριση των συσκευών διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού. Αναθεωρούν την υπάρχουσα στρατηγική που αφορά την αμφικοιλιακή βηματοδότηση και τέλος, αναδεικνύουν αυτή χωρίς ηλεκτρόδια, όπως και καθορίζουν τη στρατηγική σε ειδικές καταστάσεις.

PDF