Οξεία Περικαρδίτιδα: Σύγχρονη Θεώρηση στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση

  H οξεία περικαρδίτιδα μαζί με την υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, τη χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα και τη μεμονωμένη περικαρδιακή συλλογή υγρού αντιπροσωπεύουν τα κυριότερα περικαρδιακά σύνδρομα. Από πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία φαίνεται ότι η οξεία περικαρδίτιδα είναι μία σχετικά συχνή πάθηση και ευθύνεται για το 0,1% των νοσηλειών σε νοσοκομείο και για το 5% των προσελεύσεων σε επείγοντα εξωτερικά ιατρεία για θωρακικό πόνο μη ισχαιμικής αιτιολογίας.1 Στις δυτικές κοινωνίες η επίπτωση της στο[…]

Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στη μελέτη και ανάπτυξη διαφόρων αναίμακτων δεικτών με στόχο τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με καρδιακή νόσο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ). Αν εξαιρέσουμε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) λίγοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη για την διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Ο κατακερματισμός του QRS (fQRS) φαίνεται να μην έχει προγνωστική[…]