Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ