Δυναμική Αξιολόγηση Βαλβιδοπαθειών

  Η αξιολόγηση της βαρύτητος των βαλβιδικών στενώσεων όσο και των ανεπαρκειών έχει θεωρηθεί δόκιμο να πραγματοποιείται με χρήση δυναμικών μεθόδων σε ειδικές αιμοδυναμικές συνθήκες είτε σε δυσαρμονία μεταξύ των κλινικών συμπτωμάτων και της βαρύτητος των βαλβιδικών βλαβών. (Stress Echo Expert Consensus Statetement-Executive Summary). Στις πρόσφατες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2014) υφίσταται κατηγοριοποίηση επιπέδου ΙΙα για τη χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως σε επιλεγμένους ασθενείς με ασυμπτωματική σοβαρή βαλβιδική νόσο[…]

Προβληματισμοί για τη Διαχείριση των Κλινικών Μελετών

  Η ταχύτητα παραγωγής νέων δεδομένων από διεξαγόμενες κλινικές μελέτες σε συνδυασμό την προσπάθεια ταχείας ενημερώσεως τόσο της ιατρικής κοινότητος όσο και του ευρύτερου κοινού, έχει δημιουργήσει την παρελθούσα δεκαετία προβληματισμό και αναδείξει κριτική αντιπαράθεση μεταξύ υποστηρικτών της άμεσης διακίνησης της πληροφορίας και διαφωνούντων που επιχειρηματολογούν για την επιβράδυνση-αναστολή της απελευθέρωσης της πληροφορίας έως την οριστική διαμόρφωση των δεδομένων της σχεδιασθείσας μελέτης και την τελική αναλυτική στατιστική αξιολόγηση.

Πλοήγηση άρθρων