Η ταχύτητα παραγωγής νέων δεδομένων από διεξαγόμενες κλινικές μελέτες σε συνδυασμό την προσπάθεια ταχείας ενημερώσεως τόσο της ιατρικής κοινότητος όσο και του ευρύτερου κοινού, έχει δημιουργήσει την παρελθούσα δεκαετία προβληματισμό και αναδείξει κριτική αντιπαράθεση μεταξύ υποστηρικτών της άμεσης διακίνησης της πληροφορίας και διαφωνούντων που επιχειρηματολογούν για την επιβράδυνση-αναστολή της απελευθέρωσης της πληροφορίας έως την οριστική διαμόρφωση των δεδομένων της σχεδιασθείσας μελέτης και την τελική αναλυτική στατιστική αξιολόγηση.

PDF