Διαδερμική Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς Βαλβίδας: Χρήση μίας Νέας Τροποποιημένης Ορθόδρομης Τεχνικής

  Η διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας (ΔΒΜ) θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τους συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας με ευνοϊκά κλινικά και ανατομικά χαρακτηριστικά1 που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση. Σε σύγκριση με τη χειρουργική αντιμετώπιση, η ΔΒΜ έχει αποδείξει ότι έχει παρόμοια ή και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας2,3 και συγκρίσιμα ποσοστά επαναστένωσης.2 Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η διαφλέβια/ορθόδρομη προσέγγιση (τεχνική μπαλονιού Inoue,4 τεχνική[…]

ΚΑΡΠΑ (ΚαρδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση) σε ασθενείς με covid-19. Οδηγίες και προφυλάξεις

  Γεώργιος Λάτσιος 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Ανδρέας Συνετός 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Αντώνιος Μαστροκωστόπουλος 1η Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομειο Αθήνας Γεωργία Βογιατζή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” Παύλος Μπούνας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”, Ελευσίνα Γεώργιος Νικήτας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Άγγελος Παπανικολάου 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Χαράλαμπος Παρίσης 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομειο, Λάρισα

Χρόνος ανταπόκρισης και επιβίωση σε θύματα Καρδιακής Ανακοπής στον Προ–Νοσοκομειακό χώρο. Πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος Μοτοσυκλετών Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΑΒ Αθηνών

  Π. Κουκόπουλος ΕΚΑΒ Αθηνών Γ. Λάτσιος Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Γ. Ζυγούρης Γ. Λέτσιος ΕΚΑΒ Αθηνών A. Δάμκαλης ΕΚΑΒ Αθηνών K. Λαττάς ΕΚΑΒ Αθηνών E. Λουπάσης ΕΚΑΒ Αθηνών E. Τζανκεμβρέκης ΕΚΑΒ Αθηνών Λ. Γεωργατσώνας ΕΚΑΒ Αθηνών A. Συνετός Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» K. Σιδηρόπουλος ΕΚΑΒ Αθηνών Κ. Τσιούφης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Περίληψη Τα περιστατικά εξω-νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν[…]

Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

  Α. Συνετός A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών Γ. Λάτσιος A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών E. Σταματοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director Α. Θεοδωρακοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director Μ. Φαντάκη RN, BLS IRC Instructor/ Director Κ. Τσιούφης A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών

Bλάβες Διχασμού

Οι τεχνικές αγγειοπλαστικής σε βλάβες διχασμού, η ενδοστεφανιαία απεικόνιση, η προσομοίωση των διχασμών in-vitro, η τεχνολογία των φαρμακο-εκλυόντων μπαλονιών και η προσαρμοσμένη αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία αναγνωρίζονται ως κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Οι βασικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των βλαβών των διχασμών χωρίζονται στην τεχνική provisional με την χρήση ενός στεντ και την πιθανή χρήση δευτέρου σε ειδικές περιπτώσεις, και σε αυτές που εξαρχής απαιτούν τη χρήση 2[…]