Νοσοκομείο Υγεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,  Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών

PDF