Αξονική Τομογραφία Καρδιάς: Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών H αξονική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μία μη επεμβατική εξέταση απεικόνισης των δομών της καρδιάς, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Βασικότερη ένδειξη για την χρήση της είναι η απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων (αξονική στεφανιογραφία) σε ασθενείς μικρού ως μέτριου ρίσκου, αντί για stress δοκιμασία, αλλά και για αποκλεισμού οξέος στεφανιαίου συνδρόμου στην αντίστοιχη ομάδα. Παράλληλα, η αξονική τομογραφία φαίνεται να είναι χρήσιμη και στην εκτίμηση της[…]