Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

H αξονική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μία μη επεμβατική εξέταση απεικόνισης των δομών της καρδιάς, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Βασικότερη ένδειξη για την χρήση της είναι η απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων (αξονική στεφανιογραφία) σε ασθενείς μικρού ως μέτριου ρίσκου, αντί για stress δοκιμασία, αλλά και για αποκλεισμού οξέος στεφανιαίου συνδρόμου στην αντίστοιχη ομάδα. Παράλληλα, η αξονική τομογραφία φαίνεται να είναι χρήσιμη και στην εκτίμηση της πνευμονικής υπέρτασης στα παιδιά, των παραβαλβιδικών ροών σε ασθενείς με αντικατάσταση βαλβίδας και στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Παρόλο ότι πρόκειται για μια εύκολη για τον ασθενή και σύντομη εξέταση, υπάρχουν αντενδείξεις που δεν επιτρέπουν σε όλους να υποβληθούν στη συγκεκριμένη εξέταση. Καταληκτικά, αποτελεί μια εξέταση με ευρεία γκάμα δυνατοτήτων, η οποία στο μέλλον μπορεί να κυριαρχήσει όσον αφορά την απεικόνιση της καρδιάς.

PDF