Βηματοδότηση χωρίς Καλώδια: Αρχική Εμπειρία και Αποτελέσματα από τη Βορειοδυτική Ελλάδα στο Σκηνικό της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης

  Παναγιώτης Κοραντζόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρης Μπεχλιούλης Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ελισάβετ Φλώρου Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σοφία Πλακούτση Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτριος Σφαιρόπουλος Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σκεύος Σιδερής Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Περίληψη Εισαγωγή-Σκοπός: Η βηματοδότηση χωρίς καλώδια αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο βηματοδότησης που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο[…]