Κατάλυση Τυπικού Ισθμοεξαρτώμενου Κολπικού Πτερυγισμού με τη Χρήση Καθετήρα 8 mm με mini Ηλεκτρόδια – Πρώτη Ελληνική Εμπειρία

  Η κατάλυση με καθετήρα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον τυπικό ισθμοεξαρτώμενο κολπικό πτερυγισμό (ΚΠ). Κατά τη συνήθη κλινική πρακτική η επέμβαση κατάλυσης γίνεται με τη χρήση καθετήρων είτε μεγάλου άκρου, συνήθως 8 mm, είτε ψυχόμενου άκρου καθώς έχει φανεί πως έτσι ελαττώνεται η διάρκεια της επέμβασης και αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά με τη χρήση καθετήρων 4mm.1 Ένας από τους περιορισμούς της χρήσης καθετήρων μεγάλου άκρου είναι η[…]

Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]