Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες

Ιωάννης Παρασκευαΐδης Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αργύρης Νταλιάνης Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Φαρμάκης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου & Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν Έλενα Μιχαλοπούλου Καρδιολογική Κλινική Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Πειραιά ‘Μεταξά’ Παναγιώτα Κωστάκου Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ‘Θριάσιο’ Καλλιόπη Κεραμιδά Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν Ευάγγελος Ρεπάσος Ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου[…]