Α. Συνετός
A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών

Γ. Λάτσιος
A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών

E. Σταματοπούλου
RN, BLS IRC Instructor/ Director

Α. Θεοδωρακοπούλου
RN, BLS IRC Instructor/ Director

Μ. Φαντάκη
RN, BLS IRC Instructor/ Director

Κ. Τσιούφης
A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών

PDF