Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

  Α. Συνετός A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών Γ. Λάτσιος A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών E. Σταματοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director Α. Θεοδωρακοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director Μ. Φαντάκη RN, BLS IRC Instructor/ Director Κ. Τσιούφης A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών