Γ. Αθανασόπουλος
Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης
Ι. Βασιλειάδης
Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης

PDF