Το ποσοστό των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που παίρνουν αντιπηκτικά, ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) ή νέα από του στόματος αντιπηκτικά (ΝΑΣΑ) και παρουσιάζονται με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΕΜ) κυμαίνεται από 0,5% έως 1%/ έτος. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 άτομα που θεραπεύονται με αντιπηκτικά (70% με ΝΑΣΑ ) για ΚΜ παρουσιάζουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο κάθε χρόνο. Για χρόνια η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και η διαχείρηση της αντιθρομβωτικής αγωγής είναι εμπειρική με μόνο γνώμονα τις συμφωνίες ειδικών. Στη παρούσα εργασία περιγράφουμε περίπτωση ασθενούς με ΚΜ υπό δαμπιγκατράνη που παρουσιάσθηκε με οξύ ΕΜ. Συζητάμε τη συχνότητα του κινδύνου που διατρέχουν παρόμοιοι ασθενείς, τη πρόληψη ισχαιμικών επεισοδίων στους υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο ασθενών και τη διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής στην οξεία και χρόνια φάση.

PDF