Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου σε Ασθενή με Κολπική Μαρμαρυγή υπό Δαμπιγκατράνη. Aπό την Πρόληψη στην Αντιμετώπιση

Το ποσοστό των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που παίρνουν αντιπηκτικά, ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) ή νέα από του στόματος αντιπηκτικά (ΝΑΣΑ) και παρουσιάζονται με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΕΜ) κυμαίνεται από 0,5% έως 1%/ έτος. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 άτομα που θεραπεύονται με αντιπηκτικά (70% με ΝΑΣΑ ) για ΚΜ παρουσιάζουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο κάθε χρόνο. Για χρόνια η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και η διαχείρηση της[…]