Μελέτη της Επίκτητης Torsade de Pointes με Αφορμή Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ταυτόσημης Αρρυθμίας από Μεθαδόνη

  Ιωάννης Κάνδυλας τ.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Θριασίου Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας Ευαγγελίας Νάκου Ειδικευόμενη Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας Περίληψη Τo σύνδρομο LQT2 (:SLQT2) αποτελεί το 2ο μέλος της Kατηγορίας Romano – Ward που, μέχρι σήμερα, αριθμεί περί τα 15 μέλη με αντίστοιχες μεταλλάξεις. Η αντίστοιχη ηλεκτροφυσιολογική και κλινική έκφραση είναι η αρρυθμία Torsade de Pointes (TdP) που μπορεί να[…]