Χτίζοντας ένα Σύνδρομο Lown- Ganong-Levine Μέσα από Μόνιμη Κολπική Μαρμαρυγή

  Ως «επιταχυνομένη ενδοκομβική αγωγή» (ΕΕΑ, accelerated AV nodal conduction) περιγράφεται μία παραλλαγή της πρώιμης κοιλιακής ενεργοποίησης (κύμα δέλτα) και χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη στο ΗΚΓ:1,2 α΄) Ενός διαστήματος P-Q < 0,12 δευτ. που, στην προοδευτικά επιταχυνομένη κολπική βηματοδότηση ελάχιστα ή καθόλου δεν επιμηκύνεται ενώ, ακόμη και στις υψηλότερες βηματοδοτικές συχνότητες (≥ 200/λ.) διατηρείται κολποκοιλιακή αγωγή 1:1. β΄) Ενός φυσιολογικού ή με σκελικόν αποκλεισμό (πάντα χωρίς κύμα δέλτα) συμπλέγματος QRS.